Tillgång på indiska rupier

2017-02-28

Vi har nu åter god tillgång på indiska rupier, dock begränsat till valören INR 2000.

I en oväntad åtgärd, drog Indien tillbaka alla rupee 500- och 1000-sedlar från cirkulation. Sedan dess har tillgången av INR varit mycket begränsat på marknaden. 

Vi kan nu informera om att vi har god tillgång av INR. Dock finns det begränsat med valörer och vi kan endast erbjuda INR 2000.

En INR 2000-sedel motsvarar ca 295 svenska kronor (14 feb 2017).

 


... contentblock