Miljonpundssedel

2011-06-30

"Miljonpundssedeln” är en film från 1954 med salig Gregory Peck i huvudrollen.

Den dråpliga historien bygger på en berättelse av Mark Twain. Och ”Million Dollar Bill” är en låt från ett Whitney Houston-album. Men sedlar med sådant enormt värde har aldrig varit legalt betalningsmedel, annat än möjligtvis i form av skuldsedlar.

Däremot känner kanske inte många unga till att det i Sverige har funnits sedlar med valören 10 000 kronor. De har uppträtt i två versioner och den senaste, med tryckår 1958, upphörde att vara giltig 31 december 1991.

 


... contentblock