Kundundersökning

2013-10-18


Just nu genomför X-change en undersökning bland utvalda kunder. Vi vill bland annat veta hur ni uppfattar X-change och hur vi kan förbättra oss. Har du fått undersökningen i din e-post den senaste veckan uppskattar vi om du har möjlighet att svara. Undersökningen pågår till 27 oktober 2013.


... contentblock