Klagomål

Om X-change inte motsvarar dina förväntningar vad gäller tjänster, vill vi gärna veta det. Dina synpunkter är viktiga för oss. Vi tar ditt klagomål på allvar och ska försöka utreda vad som hänt på ett snabbt och sakligt sätt. Vår uppgift är att opartiskt lyssna på vad du har att berätta. Vi undersöker sedan om vi har handlagt ditt ärende på ett felaktigt sätt. Målet är att kunna presentera en god lösning för dig som kund och ge en utförlig förklaring till vår handläggning av ditt ärende.

Vart vänder du dig?

Om du vill framföra ett klagomål ska du först och främst kontakta den X-changebutik där felet har begåtts. För att underlätta hanteringen av ditt ärende rekommenderar vi att du förbereder ett underlag innan du kontaktar oss. Exempel på underlag kan vara mailkonversationer som du haft med oss, kvitton eller liknande. Vi kommer givetvis hjälpa dig även om du saknar underlag men hanteringen av ditt ärende tar då lite längre tid.

Om du ändå inte är nöjd?

Om du inte är nöjd med svaret du fått från den X-changebutik som hanterat ditt ärende, kan du kontakta vår Kundombudsman. X-change har som ambition att besvara inkommande klagomål inom fjorton dagar. Om ärendet är mer komplicerat kan vi behöva längre tid och kommer då informera dig om detta innan, skriftligen eller muntligen. Det finns tre möjliga sätt att komma i kontakt med oss.

Telefon (mån-fre, kl 08-18)
010-211 18 75

E-post
kundombudsman@x-change.se 

Brev
X-change
Att: Kundombudsman
Kornhamnstorg 4
111 27 Stockholm

Beskriv vad du tycker har blivit fel, vilken X-changebutik du varit i kontakt med och bifoga även eventuella underlag.

Hjälp med ditt klagomål utanför X-change

Konsumentvägledaren i din hemkommun
Lämnar kostnadsfritt information och råd i bank- och försäkringsfrågor.

Konsumenternas Bank- och finansbyrå / Försäkringsbyrå
Här får du opartisk fakta och vägledning helt kostnadsfritt. De hjälper dig att gå vidare med ett ärende om du inte är nöjd med vår handläggning av ditt klagomål.

Adress: Box 24215, 104 51 Stockholm, telefon Tel 0200-22 58 00
Telefon: 0200-22 58 00 (+46 8 22 58 00 från utlandet), Telefontid vardagar 9-12
Hemsida: http://bankforsakring.konsumenternas.se/

Allmänna reklamationsnämnden (ARN)
Allmänna reklamationsnämnden prövar tvister som rör köp av varor och tjänster av olika slag. Tvisten ska vara mellan en konsument och företag, alltså inte mellan privatpersoner och inte heller mellan företag.

Adress: Box 174, 101 23 Stockholm
Besöksadress: Kungsholmstorg 5, Stockholm
Tel: 08-508 860 00 Öppettider: 9-12, 13-16
Fax: 08-508 860 01
Hemsida: http://www.arn.se/

Allmän domstol
Som privatperson har du rätt att ta ett ärende till domstol om vi inte följer det beslut som Allmänna reklamationsnämnden tagit i ett ärende.

Hemsida: http://www.domstol.se/Tvist/

... contentblock