Sedel- och myntutbytet

Sveriges nya sedlar

Nu är vi inne i sista etappen av mynt- och sedelutbytet. Hela den nya garderoben är nu ute på marknaden och den 30 juni 2017 inföll den sista giltighetsdagen för dina gamla 1-, 2- och 5-kronorsmynt samt 100- och 500-kronorssedlar.

Det är dock fortfarande möjligt att sätta in dina gamla 100- och 500-kronorssedlar på bankkonto till och med 30 juni 2018.


De nya sedlarna tillverkas av tjockare papper än de gamla vilket förbättrar kvaliteten. De nya mynten är lättare och mindre samt helt nickelfria. De två nya valörerna, en 200-sedel och en 2-krona förväntas ge effektivare kontanthantering med behov av mindre växel.

Vad ska jag göra med sedlar och mynt som har gått ut?

Efter den 30 juni 2017 blev de äldre 100- och 500-kronorssedlarna och de äldre 1-, 2- och 5-kronorsmynten ogiltiga att betala med. Möjligheten att sätta in de äldre 1-, 2- och 5-kronorsmynten på bankkonto försvann även efter den 31 augusti 2017. Inte heller Riksbanken löser in ogiltiga mynt.

Det är dock fortfarande möjligt att sätta in de äldre 100- och 500-kronorssedlarna på bankkonto fram till och med den 30 juni 2018.

Tidplan

Tidsplan 

50- och 1000-kronorssedlar utan folieband blev ogiltiga den 31 december 2013

Efter den 31 december 2013 blev de äldre versionerna av 50- och 1000-kronorssedlarna utan folieband ogiltiga som betalmedel. Vi har dessvärre ingen möjlighet att lösa in dessa sedlar.

Vi hänvisar till Riksbanken som kan lösa in de ogiltiga sedlarna mot en avgift.

... contentblock